Bodeling

Få hjælp til bodeling i dag

Hvordan foregår en bodeling?


Skal den fælles bolig sælges? Hvem skal have sommerhuset? Skal pensionen deles? Hvad med arvestykkerne og det I hver især havde med ind i ægteskabet? Hvordan vil I fordele indboet? Er det den, som skal flytte, der skal betale flytningen? Skal udgifter til oprettelse af nyt lån deles, når den ene part nu skal ud og købe ny bolig? Med bodeling i Teamwork Family's app kan du få styr på opdeling af ejendele uden brug af advokater.


Få et objektivt værktøj til bodelingsaftalen
Det kan være rigtig svært at være objektiv, når man skal til at dele de ting, der har repræsenteret en konkret del af ægteskabet. Det ved vi hos Teamwork Family, og derfor har vi udviklet et systematisk og objektivt værktøj, der hjælper jer gennem bodelingsaftalen, så den bliver gennemskuelig og samtidig så retfærdig som muligt.


Hver især, sammen eller best practice?
Helt konkret kan I udfylde bodelingsaftalen sammen. I kan også vælge at udfylde den hver især. Hvis I udfylder den hver især, vil systemet sammenholde jeres input og gøre jer opmærksom på, hvor I mangler at nå til enighed. I kan vælge at tage stilling til hvert enkelt punkt. I kan også vælge at klikke best practice, så bliver valget automatisk dét, der normalt er enighed om.


Advokat til bodeling?
Ved brug af portalen undgår du og din medforælder at inddrage en advokat. Alt I bliver enige om, og som I vælger at skrive under på, er juridisk bindende. På den måde kan I foretage en bodeling nemt og effektivt uden brug af advokat.

Teamwork family
ENIGE OM ALLE DE PRAKTISKE DETALJER

Der er et utal af praktiske detaljer, I skal nå til enighed om, når I skal skilles. Og det betyder samtidig, at der er en række potentielle konfliktpunkter.

Vi har tænkt i de store linjer, og vi har tænkt i detaljer. Det giver jer ro til at fokusere på, hvordan I bedst finder balancen i familiens forskellige behov.

Hvordan foregår bodeling med portalen
Vi guider jer gennem punkter som vurdering af bolig, pension og opsparing. Og hvem der skal have bilen, sommerhuset og campingvognen. I kommer rundt om detaljer som arvestykker, gaver og det, man hver især har bragt med ind i ægteskabet.

Teamwork family

Når I kommer til bodeling, har vi lavet et modul, der hjælper jer til at liste, vurdere og fordele jeres indbo. I kan aftale, om det skal sælges, eller om I hver især vil byde på en eller flere af de konkrete ting, I ejer sammen – og hvad betalingsfristen skal være hvis en af jer ikke har penge på nuværende tidspunkt.

Systematisk og effektiv bodeling
Systemet holder styr på, hvor langt I er i processen, og om der er punkter, I mangler at blive enige om. Når I er blevet enige, kan I gemme eller printe jeres fælles aftale. Hvis I tilvælger den dynamiske kalender, vil I automatisk blive opdateret på betalingsfrister mv.