Uden om faldgruberne ved bodeling

Bodeling

Skal den fælles bolig sælges? Hvem skal ha’ sommerhuset? Skal pensionen deles? Hvad med arvestykkerne, og det I hver især havde med ind i ægteskabet? Hvordan vil I fordele indboet? Er det den, der skal flytte, der skal betale flytningen? Skal udgifter til oprettelse af nyt lån deles, når den ene part nu skal ud og købe ny bolig?

ENIGE OM ALLE DE PRAKTISKE DETALJER

Der er et utal af praktiske detaljer, I skal nå til enighed om, når I skal skilles. Og det betyder samtidig, at der er en række potentielle konfliktpunkter.

Det kan være rigtig svært at være objektiv, når man skal til at dele de ting, der har repræsenteret en konkret del af ægteskabet. Det ved vi hos Teamwork Family, og derfor har vi udviklet et systematisk og objektivt værktøj, der hjælper jer gennem bodelingsaftalen, så den bliver gennemskuelig og samtidig så retfærdig som muligt.

Helt konkret kan I udfylde bodelingsaftalen sammen. I kan også vælge at udfylde den hver især. Hvis I udfylder den hver især, vil systemet sammenholde jeres input og gøre opmærksom på, hvor I mangler at nå til enighed.

I kan vælge at tage stilling til hvert enkelt punkt. I kan også vælge at klikke best practice, så bliver valget automatisk dét, der normalt er enighed om.

Vi har tænkt de store linjer, og vi har tænkt i detaljer. Det giver jer ro til at fokusere på, hvordan I bedst finder balancen i familiens forskelligrettede behov.

Vi guider jer gennem punkter som vurdering af bolig, pension og opsparing. Og hvem der skal have bilen, sommerhuset og camping-vognen. I kommer rundt om detaljer som arvestykker, gaver og dét, man hver især har bragt med ind i ægteskabet.

Når I kommer til bohave, har vi lavet et modul, der hjælper jer til at liste, vurdere og fordele jeres indbo. I kan aftale, om det skal sælges, eller om I hver især vil byde på en eller flere af de konkrete ting, I ejer sammen – og hvad betalingsfristen skal være hvis en af jer ikke har penge på nuværende tidspunkt.

Systemet holder styr på, hvor langt I er i processen, og om der er punkter, I mangler at blive enige om. Når I er blevet enige, kan I gemme, eller printe jeres fælles aftale. Hvis I vælger den dynamiske kalender til, vil I automatisk blive opdateret på betalingsfrister m.m.

___

Læs også

Samvær: Hvad når mor har fødselsdag i fars uge?
Økonomi: Hvem betaler, når barnecyklen bliver stjålet, fordi den ikke var låst?