Artikel

Familieretshuset – hele sagen under samme tag.

Guide
Familieretshuset -Teamwork Family

Familieretshuset erstatter Statsforvaltningen

Børns Vilkår advarer om, at det ikke er nok bare at skifte skiltet på døren.

Familieretshuset er det sted, hvor både barn og forældre henvender sig i forbindelse med en skilsmisse. Det er barnets indgang til at få støtte og blive hørt og det er forældres indgang til et fokuseret skilsmisseforløb. Familieretshuset erstatter Statsforvaltningen og er den eneste administrative indgang til systemet.

 

Et nyt skilsmissesystem
De politiske partier ønsker med det nye skilsmissesystem, at barnet er i fokus. Det kommer blandt andet til udtryk i oprettelsen af Børneenheden i Familieretshuset. Her bliver barnets inddragelse i skilsmisseprocessen styrket, blandt andet ved tilbud om en kontaktperson, oplysning om hjælp og rettigheder og adgang til en bisidder.

 

I samarbejde med børns vilkår

Børns Vilkår har bidraget med sparring og viden gennem hele arbejdet med den nye skilsmisseaftale.

“Vi er særdeles glade for det nye skilsmissesystem, der i højere grad sætter hensynet til barnet først. Vi håber, at det nye system får sat en stopper for de årelange sager, hvor børn bliver kastebold mellem myndighederne og forældrene”.

– siger formanden for Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl.

 

Det nye skilsmissesystem
Grønt, gult og rødt sagsbehandlingsspor
Når en familie henvender sig til Familieretshuset bliver de mødt med en indledende screening. Den skal sikre, at der allerede fra forløbets start, ligger oplysninger om centrale faktorer, der er afgørende for i hvilket af systemets spor, sagen skal behandles.

Der er tre sagsbehandlingsspor. Et grønt spor, som er den ukomplicerede skilsmissesag, hvor parternes sager bare skal registreres. Et gult spor, som kræver en eller anden form for konflikthåndtering og et rødt spor til de sager, der er meget problemfyldte, og som kræver et særligt fokus.

Screeningen bliver foretaget af medarbejdere med relevante kompetencer, både i forhold til at vurdere forældres konfliktniveau og barnets behov for støtte.

Alfa og omega for at få det nye system til at virke lige så godt i virkeligheden som på papiret er, at der kommer de rette faglige kompetencer ind. Det er ikke gjort med at skifte skiltet på døren ud i Statsforvaltningen. Familieretshuset skal kunne trække på psykologer i højere grad end i dag og på misbrugskonsulenter. De kompetencer er der ikke nok af i Statsforvaltningen” 

– Siger formanden for Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl.

 

Børns Vilkår mener, at den tidlige screening af familien og inddeling i forskellige sagsbehandlingsspor – grøn, gul og rød – sikrer den nødvendige fleksibilitet, som gør at familierne mødes rigtigt fra start og får den hjælp og rådgivning, de har brug for.

 

Grund til bekymring

Men alligevel mener Børns Vilkår, at der skal holdes øje med det nye skilsmissesystem.

Som udgangspunkt skal de enkle og mindre enkle sager – grønne og gule sager – behandles i Familieretshuset. De komplekse sager, de komplicerede gule og røde sager, går videre til Familieretten og ved anke af afgørelser hele vejen til Landsretten.

 

Det er især, når skilsmissesagerne spidser til og konflikterne mellem forældrene forstærkes, at systemet skal sikre, at barnets trivsel er i centrum. Her lægger det nye system op til, at domstolene får en vigtig rolle og det giver grund til bekymring.

 

“Domstolene har med det nye system fået en stor opgave og påtager sig et stort ansvar. De har lovet, at de kan løfte det – det vil vi holde øje med”.

 – Siger Rasmus Kjeldahl, formand for Børns Vilkår.

 

Til efteråret vil regeringen fremlægge forslaget om det nye familieretlige system og planen er, at systemet er klar til brug 1. april 2019.

Lone Knuhtsen Silberbrandt
Journalist
Om forfatteren

To-sproget journalist med mere end 20 års erfaring i TV-branchen. Lone er ikke selv skilt, men trækker på hendes brede erfaring som journalist, hvor hun formidler det vigtigste på en super gribende måde.