Artikel

Når nye kærester bliver en realitet

Familie
Nye kærester efter skilsmissen - Teamwork Family

En ny kæreste

Lige efter skilsmissen kan det være næsten ubærligt at tænke på, at jeres ekspartner på et tidspunkt får en ny kæreste, måske får han papbørn, måske får hun en ny familie. Tanken om, at I selv møder en anden er lige så fjern. Ikke desto mindre viser en rapport fra Børns Vilkår og Egmont Fonden, at 8 ud af 10 skilsmissebarn oplever, at deres forældre får nye kærester.

 

Når I møder en ny kæreste, medfører det ofte en masse følelser: Glæde i form af forelskelse og forventning, frygt for hvordan jeres barn vil håndtere nyheden og måske vrede og/eller sorg, hvis I ikke bliver mødt, som I ønsker.

 

Selvom det kan være smerteligt, er det vigtigt, at I er på forkant og sammen drøfter, hvordan I vil håndtere det, når der kommer nye kærester ind i billedet.

 

Forbered jer
Det kommer jeres barn til gode, hvis I har forberedt jer. I bør f.eks. nå til enighed om, at I ikke skal introducere jeres barn for en ny kæreste, før I er sikre på, at forholdet holder. Det gør I ved at vente indtil, den første stormende forelskelse har lagt sig, og I igen ser lidt klarere og rationelt kan vurdere, om det er jeres barns behov, at det møder den nye kæreste, eller om det udelukkende er jeres eget behov. Dette kan være svært at vurdere, hvis I går rundt på forelskelsens lyserøde sky.

Hold hinanden opdateret

I bør også aftale, at I skal informere jeres ekspartner om den nye kæreste inden I informerer jeres barn om det. På den måde er I alle forberedte og kan bedst muligt tackle og svare på de spørgsmål, som eventuelt vil komme fra jeres barn. Hvis jeres barn går rundt med en viden om en ny kæreste, og denne viden ikke er delt med jeres ekspartner, vil jeres barn opleve, at det bærer på en hemmelighed. Det kan ingen børn rumme, og jeres barn vil komme i klemme mellem jer som forældre. 

 

“For mange af børnene er det ikke den nye kæreste i sig selv, der er udfordrende. Det er derimod det, at forældrene rykker videre og fremover ikke kun skal være forældre, men også kærester til en fremmed person”

– Siger seniorkonsulent i Børns Vilkår Bente Boserup

 

Gå langsomt frem

Hun råder derfor forældre til at gå langsomt frem i forhold til at introducere børnene for nye kærester.

 

Rapporten fra Børns Vilkår og Egmont Fonden viser desuden, at 66 procent af alle skilsmissebørn oplever, at deres forældre også bryder med den nye kæreste.

”Hvis barnet skal forholde sig til for mange voksne, bliver de forvirrede og utrygge. I værste fald kan de senere i livet få svært ved at knytte sig til andre, for de lærer, at de alligevel forsvinder”

– Siger Bente Boserup.

Line Storgaard Nielsen
Socialrådgiver
Om forfatteren

Line har arbejdet med skilsmisserområdet i kommunalt regi igennem 15 år. Hun har stor indsigt i de faktiske forhold, og har tilmed også selv været igennem en skilsmisse.