Uden om faldgruberne ved økonomien, der følger jeres fælles barn

Økonomi

Hvordan vil I fordele udgifterne til konfirmation, børnefødselsdag og tandlæge? Hvem betaler udgifterne til udflugter og lejrskole? Skal den ene af jer betale børnepenge til den anden? Hvem indbetaler til børneopsparingen?

ENIGE OM ALLE DE PRAKTISKE DETALJER

Der er en række praktiske spørgsmål, I er nødt til at diskutere og nå til enighed omkring, hvis I vil sikre, at der ikke senere opstår konflikter omkring udgifterne til jeres fælles barn.

Erfaringen viser, at jo flere detaljer I har snakket igennem og aftalt, jo færre konflikter vil I støde ind i senere. Det giver ro og tryghed for hele familien, når I har aftalt hvad og hvordan.

Og det sikrer, at jeres fælles barn får så gode opvækstbetingelser som muligt, når I har tænkt udgifter til fx fritidsaktiviteter, tøj, udflugter og sommerferier med ind i jeres aftale.

Med udgangspunkt i vores egen erfaring, i juraen og i best practice på området har vi udviklet et værktøj, der hjælper jer rundt om de mange detaljer i økonomien omkring jeres fælles barn.

Vi har tænkt i de store linjer, og vi har tænkt i detaljer. Det giver jer ro til at fokusere på, hvordan I bedst får forenet familiens forskelligrettede behov.

Helt konkret kan I udfylde aftalen sammen. I kan også vælge at udfylde den hver især. Hvis I udfylder den hver især, vil systemet sammenholde jeres svar og gøre opmærksom på, hvor I mangler at nå til enighed.

I kan vælge at tage stilling til hvert punkt. I kan også vælge at klikke best practice, så bliver valget automatisk dét, der normalt er enighed om.

Vi guider jer gennem punkter som udgifter til skoleudflugter, lommepenge, konfirmation, tøj og fritidsaktiviteter. I bliver ført rundt om spørgsmålet om børnepenge – hvordan I vil dele dem, og hvad de skal bruges til.

I bliver guidet gennem beslutninger om, hvem der skal betale lommepenge, når jeres fælles barn er inviteret med sin bedste ven/veninde på ferie. Hvordan I vil fordele udgifterne til fx medicin, briller, pasningsordning, togkort og cykel.

Når I er blevet enige, kan I gemme, eller printe jeres fælles aftale. I kan også tilvælge en dynamisk kalender. Her kan I I hver især registere, det I lægger ud for, og kalenderen holder jer opdateret på de løbende udgifter, hvem der har betalt hvad, og hvordan balancen er lige nu.

___

Læs også

Samvær: Hvad når mor har fødselsdag i fars uge?
Bodeling: Hvad med de gaver, I har fået af hinandens familier?