Samværsaftale

Uden om faldgruberne
ved samværsaftalen


Hvad er en samværsaftale?
Giver I gaver i fællesskab til jeres fælles barn? Hvad gør I, når mormor holder fødselsdag i fars uge? Hvem skal være bopælsforælder? Må en ny kæreste komme med til konfirmation for jeres fælles barn? En samværsaftale hjælper til, at I som forældre, overholder de regelsæt, I har lagt i fælleskab.

Teamwork family


Hvorfor lave en samværsaftale?
Virkeligheden viser, at vores egne behov og følelser tit kommer i vejen, når vi skal lave aftaler. Derfor er det vigtigt at have lavet en samværsaftale, så man har et regelsæt man kan følge, når konflikterne gruer.


Kom igennem skilsmissen uden konflikter
Hvis I skal skilles, rejser det både juridiske, moralske og praktiske spørgsmål som, hvordan I bedst muligt kommer igennem skilsmissen, undgår konflikter og holder fokus på jeres fælles barn.


Et systematisk og objektivt værktøj
Derfor har vi hos Teamwork Family udviklet et systematisk og objektivt værktøj, der hjælper jer til at lave en samværsaftale, der er enkel, gennemarbejdet og komplet.

ERFARINGEN VISEr

at det først og fremmest handler om at lave en detaljeret og finmasket samværsaftale. Faste rammer og en gennemarbejdet aftale giver tryghed for hele familien.

Vi har tænkt i de store linjer, og vi har tænkt i detaljer. Det giver jer ro til at fokusere på, hvordan I bedst får forenet familiens forskellige behov.

Hver især eller sammen
Helt konkret kan I udfylde samværsaftalen sammen. I kan også vælge at udfylde den hver især. Hvis I udfylder den hver især, vil systemet sammenholde jeres svar og gøre jer opmærksom på, hvor I mangler at nå til enighed.

En hovedaftale
I samværsaftalen vælger I først en hovedaftale. Vil I for eksempel have jeres barn boende syv dage ad gangen eller vil I have jeres barn boende på skift fem dage og to dage etc.

Best practice og samværsaftalen
Når I er enige om hovedaftalen, følger der en række detaljerede spørgsmål og forhandlingspunkter. I kan vælge at tage stilling til hvert punkt. I kan også vælge at klikke best practice, så bliver valget automatisk dét, der normalt er enighed om.

De forskellige punkter
Vi guider jer gennem punkter som ferie, helligdage, familiefødselsdage, hvad der skal medbringes på byttedage, og hvordan I vil forholde jer til nye partnere.