Uden om faldgruberne ved samværsaftalen

Samværsaftale

Giver I gaver i fællesskab til jeres fælles barn? Hvad når mormor holder fødselsdag i fars uge? Hvem skal være bopælsforælder? Må en ny kæreste komme med til konfirmation for jeres fælles barn?

ERFARINGEN VISER,

at det først og fremmest handler om at lave en detaljeret og finmasket samværsaftale. Faste rammer og en gennemarbejdet aftale giver tryghed for hele familien.

Men virkeligheden viser, at vores egne behov og følelser tit kommer i vejen, når vi skal lave aftaler.

Hvis I skal skilles, rejser det både juridisk, moralsk og praktisk spørgsmål som, hvordan I bedst muligt kommer igennem skilsmissen, undgår konflikter og holder fokus på jeres fælles barn.

Derfor har vi hos Teamwork Family udviklet et systematisk og objektivt værktøj, der hjælper jer til at lave en samværsaftale, der er enkel, gennemarbejdet og komplet.

Vi har tænkt i de store linjer, og vi har tænkt i detaljer. Det giver jer ro til at fokusere på, hvordan I bedst får forenet familiens forskelligrettede behov.

Helt konkret kan I udfylde samværsaftalen sammen. I kan også vælge at udfylde den hver især. Hvis I udfylder den hver især, vil systemet sammenholde jeres svar og gøre opmærksom på, hvor I mangler at nå til enighed.

I samværsaftalen vælger I først en hovedaftale. Vil I fx have jeres barn boende syv dage ad gangen, vil I have jeres barn boende på skift fem dage og to dage etc.

Når I er enige om hovedaftalen, følger der en række detaljerede spørgsmål og forhandlingspunkter. I kan vælge at tage stilling til hvert punkt. I kan også vælge at klikke best practice, så bliver valget automatisk dét, der normalt er enighed om.

Vi guider jer gennem punkter som ferie, helligdage, familiefødselsdage, hvad der skal medbringes på byttedage, og hvordan I vil forholde jer til nye partnere.

Når I er blevet enige, kan I gemme, eller printe jeres fælles aftale. I kan også tilvælge en dynamisk kalender, der holder jer opdaterede på de aftaler, der handler om jeres fælles barn.

I kalenderen kan I hver især skrive nye begivenheder ind og lave ændringsforslag til kommende aftaler. Begivenheder og ændringsforslag skal så accepteres af den anden part. På den måde sikrer I, at I har en løbende dialog, at I når til enighed – og tager potentielle konflikter i opløbet.

___

Læs også

Bodeling: Hvad med de gaver, I har fået af hinandens familier?
Økonomi: Hvem betaler, når barnecyklen bliver stjålet, fordi den ikke var låst?