Skilsmissekonflikter kan undgås med mægling og mediation

Nye kærester efter skilsmissen - Teamwork Family

Drømmer du om en bedre og mere meningsfyldt dialog med din ex-partner omkring jeres skilsmisse ? Så kan mægling og mediation hjælpe jer til en bedre og tryggere vej igennem skilsmissen.

 

Alle der har været igennem en skilsmisse kender til had, frustration, vrede og grænseløs irritation i forhold til det menneske, men er ved at blive skilt fra. Det er helt normalt. Som mægler og mediator har jeg ingen ambition om at kunne fjerne disse følelser, men i stedet vil jeg hjælpe jer til en tryggere og mere konstruktiv dialog i processen. 

”Det gik egentlig fint med at få delt huset, pengene og forældremyndigheden, men pludselig blev vi uvenner over f.eks. fotoalbummet med børnebillerne, hvem der skal have børnene i den første jul efter bruddet (indsæt selv en genstand eller et tema) – og nu er det hele gået i stå - og relationen er på frysepunktet”

Skilsmissepar

I ser hurtigt hindanden mangler

”Hvorfor kan han/hun ikke bare give sig og være lidt fleksibel ?”, spørger du måske. Det er fordi konflikterne slet ikke går på genstanden eller højtiden; den stikker typisk meget eget dybere og handler om alt det I har i klemme og den nye måde I skal til at forholde jer til hinanden på. I er forældre sammen resten af livet og derfor er det vigtigt at investere i og vedligeholde en ordentlig og værdig relation.

Teamwork family

Hvad er mediation?

Mægling og mediation er effektive dialog- og konfliktløsningsværktøjer til netop de højspændte og følelsesladede konflikter som f.eks. aftalefasen i en skilsmisse eller ved efterfølgende uenighed om samarbejdet. Det kan startes op med det samme og I er selv en aktiv del af processen. 

 

Mediation er ikke en juridisk proces – og det er ikke terapi. 

 

Juridiske processer foregår overvejende på det intellektuelle plan (i hjernen) og terapi foregår på det følelsesmæssige plan (i hjertet).

 

Hvad koster mediation?

Mediation er faktisk ikke dyrt set i forhold til advokater, parterapeuter og andre specialister man kunne tænkes at opsøge i en skilsmisse.

 

 • En session, der typisk varer 3-4 timer koster normalt 6000 kr. (5500 kr. hvis I er betalende brugere af Teamwork Family)
 • Hvis det holdes hjemme hos én af jer, er prisen 5000 kr. (4500 kr. hvis I er betalende brugere af Teamwork Family

Hvordan foregår det ? 

I mødes frivilligt med en uddannet, neutral mediator og får mulighed for at drøfte netop jeres issues i et trygt rum og en ramme, som er uformel og ikkejuridisk. Processen er helt frigjort fra det offentlige system med Statsforvaltning, Familieretshuse, domstole og dermed også markant hurtigere.

 

”Det er svært at lytte med munden fuld af ord”

Mediationen vil måske være den første gang I meget lang tid, hvor I får mulighed for at lytte til hinanden og høre hinandens historier til ende. Det giver erfaringsmæssigt en stor erkendelse af – og et stort indblik i – grundlaget for den aktuelle konflikt og nødvendigheden af at samarbejde for børnenes skyld. 

Typiske problemer der meget ofte kan løses: 

 • ”Hun vil stadig bestemme alt over børnene”
 • ”Han giver aldrig besked om ting, der er sket i skolen”  
 • ”Han vil aldrig hjælpe tage ungerne, hvis jeg skal se min kæreste”

Under mægling og mediation kan i tale om det der ligger nedenunder; ikke AT det er sådan, men HVORFOR det er sådan.

 

Mediation fokuserer ikke ensidigt på, at I skal nå et resultat sammen; det er faktisk ofte vigtigere at I oplever, at I kan tale sammen og kan sætte ord på det der er svært.

 

Skilsmiissens omfang er som isbjerget – du ser kun de 10 % over overfladen. Løsningerne findes oftest under overfladen – langt væk væk fra de ultimative krav. Når I fokuserer på motiver, interesser, behov – og ad den vej langsomt genetablerer den gensidige forståelse og anerkendelse for hinanden; selvom jeres relation nu er en anden. 

 

Hvorfor er konflikter egentlig ekstra svære i skilsmissesituationer ?

Gamle frustrationer blusser nemt op igen og i en presset situation er det ofte let at tillægge en given handling fra den anden part nogle motiver, som den anden måske slet ikke havde.

 

Et nej til et løsningsforslag vil ofte slet ikke have med løsningen at gøre, men udspringe af at man ikke rummer den anden i øjeblikket.

Mediation arbejder derfor meget med:

 • at anerkende det I hver især ”oplever””
 • at anerkende, at der kan være flere sandheder
 • at adskille personen fra handlingen

Eksempler på dialog:

”Dengang du gjorde / sagde at ….. blev jeg så ked af det”. ”Hvorfor har du ikke sagt det før ? .. det anede jeg ikke”

Hvad får I ud af det ? 

 

 • en erkendelse af hvad der fylder hos den anden part 
 • et lavere konfliktniveau, som alle – især børnene – sætter pris på 
 • en aftale (forhåbentlig) om løsning på de konkrete problemer, der gav jer mod på at prøve mediation 
 • en bedre langsigtet relation 

 

Jeg samarbejder med Teamwork Family

Som freelance mediator og konfliktmægler har jeg fornøjelsen af at samarbejde med Teamwork Family og kan tilbyde jer kvalificerede mediationsforløb i Hovedstadsområdet.

 

Som jurist og leder gennem mange år indenfor HR og personale, har jeg arbejdet med – og løst – utallige typer af relationsbaserede konflikter og har suppleret min værktøjskasse ved at tage København Universitets 2-årige Masteruddannelse i Mediation og Konflikthåndtering.

 

Og så er jeg selv på 9. år del af en fredelig, respektfuld og samarbejdende skilsmisse med et meget lavt konfliktniveau – og nogle glade børn. 

 

Vil i vide mere? 

 

Kontakt mig på 5159 3147 eller skriv til aterphansen@gmail.com