Artikel

Rød, gul og grøn

Guide

Tre spor for sagsbehandling

En skilsmisse vil altid være en tur i Tivolis gamle rutchebane. Bedst som I tror, at nu har I endelig nået toppen og er nået til fælles forståelse, så sker der noget, så I rutcher ned ad bakken og konflikter. Igen.

 

Regeringen er sammen med alle Folketingets partier blevet enige om et nyt familieretsligt system, hvor hensynet til barnet er altafgørende.

For at sikre at familiernes behov for forskellig behandling af uenigheder tilfredsstilles, oprettes der tre spor for sagsbehandling.

 

Ansøgningen bliver screenet

Helt konkret betyder det, at når I sender en ansøgning om skilsmisse, vil jeres familie automatisk blive screenet. Det foregår ved, at I svarer på en række spørgsmål, som..

 

(forsættes nedenunder)

 

Grønt spor: De enkle sager, hvor familien har næsten ingen eller kun begrænset behov for, at myndighederne involveres. Det er når I selv formår at fordele og aftale om bopæl, økonomi og samvær.

Gult spor: De mindre enkle sager med familier, som har behov for hjælp ved rådgivning til at dæmpe en konflikt, som endnu ikke er låst fast. Og først, hvis det ikke lykkes, så går I videre i rødt spor.

Rødt spor: De røde sager, som afgøres i Familieretten, er familier med behov for omfattende involvering af myndigheder for at sikre barnets trivsel. Her er jeres konflikt gået i hårdknude, og I har brug for hjælp.

"En af måderne at forebygge en nedtur i rutchebanen er ved at lave grundige aftaler med hinanden, inden konflikterne opstår. "

viser hvilke vanskeligheder og behov, I har. Det skal kunne give jer en mere målrettet hjælp.

 

En tværfaglig helhedsorienteret indsats

Nogle af jer, der befinder jer i den røde kategori, får ofte støtte fra det kommunale system, og I skal mødes med en tværfaglig og helhedsorienteret indsats. Samarbejdet med kommunen vil derfor blive øget ved en tæt koordineret indsats myndighederne imellem og en hurtig udveksling af oplysninger.
 
En af måderne at forebygge en nedtur i rutchebanen er ved at lave grundige aftaler med hinanden, inden konflikterne opstår. 

Det er vigtigt, at I tidligt sætter navn på de ting, som I måske ikke tænker er relevante lige efter bruddet.
Ting der sansynligvis ville kunne skabe konflikter, f.eks. hvad sker der, når en af jer får en ny partner? Hvad gør I, hvis hun insisterer på, at barnet skal være vegetar, ligesom hun selv? Eller hvis han nægter, at barnet skal konfirmeres, da han ikke selv er medlem af folkekirken?
 
Vigtigt: Kom konflikter i forekøbet
Uanset om I er røde, gule eller grønne er det derfor fælles for alle, at det vigtigt at komme eventuelle konfliktpunkter i forkøbet. En skilsmisse ER reelt en tur i rutchebanen. I er oppe, og I er nede. Et nyt familieretsligt system kan forhåbentlig hjælpe et stykke af vejen, men det er jer, der i sidste ende bestemmer rutchebanens retning. 
 
Læs mere på regeringen.dk
Line Storgaard Nielsen
Socialrådgiver
Om forfatteren

Line har arbejdet med skilsmisserområdet i kommunalt regi igennem 15 år. Hun har stor indsigt i de faktiske forhold, og har tilmed også selv været igennem en skilsmisse.