Artikel

Skilsmisselov – hvilken betydning har det for dig?

Guide
Teamwork Family - familieretshuset

6 ting du skal vide om den nye skilsmisselov

Fra d. 1 april 2019 har regeringen besluttet, at alle forældre som vælger at blive skilt, skal igennem en ny skilsmisselov, som både indeholder nye regler og et helt nyt system. I denne artikel kan du læse hvilken betydning den nye skilsmisselov har for dig og hvad du skal være opmærksom på.

 

1. Statsforvaltningen bortskaffes

Længe har statsforvaltningen været dem man kontaktede eller tog fat i, når man ønskede at igangsætte en skilsmisse. Det er nu blevet ændret, og statsforvaltningen afløses af Familieretshuset. Begrundelsen hedder at statsforvaltningen var meget juridisk fokuseret, hvorfor regeringen nu har valgt at sætte større fokus på familiefaglighed.

Det betyder altså at personalet vil være en blanding af: Familieterapeuter, uddannede konfliktmæglere og juridiske sagsbehandlere. Denne beslutning er taget på baggrund af at ønske, om at møde flere familier i deres behov og mindske konflikter og gøre skilsmissen og forældreskab ligeværdig.

 

2. Hvad er familieretshuset?
I korte træk er det den nye administrative myndighed som er indgangen til systemet. Her bliver alle sager screenet og henvist til det rigtige sagsforløb. Hertil er der udviklet et ”Rød, Gul og Grøn” system, som skal hjælpe til at indikere, hvor meget behandling de forskellige familier, har brug for.

Rød: Er familier med behov for omfattende involvering af myndigheder.
Gul: Mindre sager som har behov for hjælp ved rådgivning, for eksempel til at dæmpe en konflikt.
Grøn: Hvor familien ikke har behov for behandling.

Vi henviser til regeringens nye skilsmisselov for mere information.
 

Læs om familieretshuset

 

3. Familieretten

Her bliver der truffet beslutninger og afgørelser i mere komplekse sager, så som vold eller misbrug. Der kan også blive taget sig af sager hvor forældrene ikke kan komme til enighed.

 

4. Fokus på barnet

Der er oprettet en børneenhed som skal være med til at sætte fokus på barnets trivsel. Derved har barnet altid en voksen at snakke med, stille spørgsmål og sørger for at barnet har en objektiv voksen, som de altid kan snakke med.
 
5. tre måneders refleksionsperiode
Alle ægtefæller med børn skal have en refleksionsperiode på 3 måneder, af hensyn til børnene. Det er tiltænkt at forældrene kan revurdere og eftertænke deres beslutning om at blive skilt.
 
6. Det obligatoriske skilsmisse modul “Samarbejde Efter Skilsmissen”

Når man vælger at blive skilt, er det nu blevet obligatorisk at gennemgå et digitalt forløb som rundt regnet tager 30 minutter. Tiltaget gælder for forældre med børn på under 18 år, som vælger at blive skilt.

 

Forløbet er baseret på forskning fra Københavns Universitet og siges at hjælpe ægtefæller til at reflektere over barnets synspunkt, i en skilsmisse, og hjælper til, hvordan man bedst muligt kommunikerer med sin ægtefælle.

 

I Teamwork Family portalen bestræber vi os på at nedtrappe mulige konflikter ved hjælp af forskellige guides og artikler, det kan du læse mere om her.

Monika Hjorth
Tekstforfatter

Monika har en Bachelor i psykologi og kommunikation fra Roskilde Universitet. Hun bestræber sig på at arbejde med emner, som giver mening for hende, i dette tilfælde at hjælpe andre med de komplikationer som følger i en skilsmisse.